Datenschutzerklärung offene Bewerbungen

Mavom hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle werving- & selectieactiviteiten van Mavom.

 

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens

Mavom verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks, d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de site van Mavom met URL https://www.mavom.de/arbeiten-bei-mavom  of via de button “Solliciteren” in door Mavom gepubliceerde vacatures.  Mavom verzamelt, verwerkt en bewaart ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Daarnaast kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd.

 

Door het versturen van een sollicitatieformulier of het op een andere wijze sturen van uw sollicitatie voorzien van CV met persoonsgegevens, gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens en eventuele video sollicitatie door Mavom worden verwerkt en worden opgenomen in onze database of de database van het externe wervingsbeheerssysteem. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Mavom.
 

Welke gegevens verwerken wij

De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer) geslacht, taal, opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen) arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties) en alle door de betrokkene zelf verstrekte gegevens.

 

Wij delen geen gegevens

Mavom deelt geen enkele informatie of persoonsgegevens van sollicitanten met derde partijen, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

 

Bewaartermijn

Mavom bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Mavom of uit het externe wervingsbeheersyteem verwijderd.

 

Als een sollicitant wordt aangenomen, kunnen verkregen en eventueel aanvullende persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst en voor administratieve doeleinden.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Mavom beschikt, zowel op technologisch als op administratief-organisatorisch vlak, over de passende beveiligingsprocessen om de vertrouwelijkheid van alle informatie verkregen van sollicitanten, optimaal te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik of verlies. Uitsluitend medewerkers die betrokken zijn bij het wervings- en selectieproces krijgen toegang tot de persoonsgegevens en zij zijn gehouden tot strikte vertrouwelijkheid.

Kontakt aufnehmen

Sie können jederzeit die Löschung Ihrer persönlichen Daten beantragen. Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie sich auch an die zuständige Datenschutzbehörde wenden.

Mavom behält sich das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen. Es wird empfohlen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, damit Sie über diese Änderungen informiert sind.

Nach oben